...
Guida Turistike
Guida kulturore

1001 Albanian Adventures është një operator turistik lokal, që fokusohet në ofrimin e shërbimeve turistike si: udhëtime një dhe disa ditore, paketa turistike si dhe promovimin e potencialit kulturor, historik dhe natyror të rajonit të Beratit. Ata i zhvillojnë këto aktivitete në një mënyrë të qëndrueshme që nuk dëmton mjedisin, duke zbatuar një lloj turizmi të përgjegjshëm që mbron mjedisin dhe inkurajon zhvillimin e nismave të ngjashme.

Informacion rreth guidës turistike
Çfarë përfshihet

Merrni me qira biçikleta
Vizitoni qytetin e Beratit
Udhëtoni mbi mushkë
Mësoni rreth historisë së Beratit
Këto dhe shumë aktivitete të tjera

Kohëzgjatja

-

Shënime

Gjuhët e folura nga udhërrëfyesit tanë: anglisht, frëngjisht, italisht

Kontakt

Adresa : Mihal Komnena Street, Berat
Email : 1001albanianadventures@gmail.com
Nr Tel: +355 69 88 31 536, +355 67 56 92 739

Bashkëpunëtorët tanë