" /> " />
...
Vende Unike
Mangalemi

Zona më përfaqësuese e Beratit nga periudha e arkitekturës tradicionale otomane, lagjja “Mangalem” shtrihet në rrëzë të kodrës mbi të cilën ngrihet kalaja e qytetit. Lagjja është ende e përbërë në pjesën më të madhe të saj nga ndërtesa origjinale, të cilat ende janë të dekoruara me mobilje antike e sipas stilit të asaj epoke. Afërsia e banesave që datojnë që nga shekujt e XVIII dhe XIX krijon një panoramë të shkëlqyer të një peizazhi të pjerrët i cili në mënyrë natyrale ka krijuar një shpat unik me pamje nga qyteti i njohur si "Qyteti i Një Mbi Një Dritareve".

Bashkëpunëtorët tanë