...
Vende Unike
Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri

Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri, është i vendosur brenda Katedrales "Fjetja e Shën Mërisë". Kjo kishë e stilit post-bizantin karakterizohet nga një ikonostas i mrekullueshëm prej druri, i larë me ar. Koleksioni i ikonave daton  nga shekulli XIV deri në shekullin XIX dhe përfshin vepra të rëndësishme arti dhe artefakte. Koleksioni përfshin gjithashtu vepra të rëndësishme fetare të artistit të madh Onufri, i cili zhvilloi veprimtarinë e tij dhe shkollën e tij të piktorëve në shekullin e XVI.

Bashkëpunëtorët tanë